İnşaat Mühendisliği

insaat-muhendisi

İnşaat mühendisliği nedir?

İnşaat mühendisliği İngilizce’de civil engineering olarak geçmekte ve kelime olarak da medeniyet mühendisi anlamına gelmektedir. Mühendis de Arapça kökenli hendese sözcüğünden gelir ve geomteri ile meşgul olan kişiyi ifade eder. İnşaat mühendisliği, hesap yapan matematiği ve fiziği çok iyi kullanan; malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel  ve en eski mühendislik dalıdır.  İnşaat mühendisliği mühendisliğin atası olarak da kabul edilir.

İnşaat mühendisleri ne yapar?

İnşaat mühendisleri yapıların hesaplama kısmıyla ilgilenir; matematiksel işlemler, geometri problemleri, statik, dinamik ve mukavemet hesapları yapar.  Her türlü bina, baraj, havalimanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar. Tasarım, fonksiyonellik, estetik olguları mimarlar ve inşaat mühendisliğinden ayrılan diğer yan dallar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çoğu zaman inşaat mühendisleri ile mimarlar ortak olarak çalışarak bir yapıyı ortaya koyarlar ancak baraj, yol, su kemerleri, kanalizasyon vb. estetik ve ahenk unsurları barındırmayan yapılarda mimar olmaksızın çalışmaları mümkündür. İnşaat mühendisleri mimarların çizdiği projelerin nasıl hayata geçirilebileceğinin hesaplarını yapar ve buna uygun hesaplar sonucunda kullanılması gereken beton, çelik ve diğer malzeme türlerini ve miktarlarını belirler.

İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanların başlıcaları, çevre mühendisliği, geoteknik, belediye ya da kentsel mühendislik, kıyı mühendisliği, ölçme bilgisi, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaştırma mühendisliği vb. konulardır.

İnşaat mühendisliği eğitimi nasıldır?

İnşaat mühendisliği eğitimi dünya genelinde 3-5 yıl arasında verilmektedir. Dünya genelinde bazı üniversitelerde Fen Bilimleri Lisansı olarak tayin edilirken, genellikle Mühendislik Lisansı olarak geçmektedir. Ülkemizde de üniversitelerin mühendislik fakültelerinde ya da inşaat fakültelerinde lisans olarak görülen inşaat mühendisliği programları mevcuttur. Ülkemizde mühendislik eğitimleri 4 senelik fakültelerde gerçekleşmektedir. Verilen bu derece, fizik, matematik, proje yönetimi, tasarım ve inşaat mühendisliği spesifik konularını kapsayan üniteleri içerir.

İnşaat mühendisliği anabilim dalları nelerdir?

İnşaat mühendisliğinin ana bilim dalları ise şu şekildedir: Yapı Anabilim Dalı, Mekanik Anabilim Dalı, Yapı İşletmesi Anabilim Dalı, Yapı Malzemesi Anabilim Dalı, Geoteknik Anabilim Dalı, Ulaştırma Anabilim Dalı, Hidrolik Anabilim Dalı, Kıyı ve Liman Anabilim Dalı.

İnşaat mühendisliğini kimler seçmelidir?

Bİlgisayar başında çizim yapmaktan keyif alacak, metraj, hakdeiş yapmayı sevecek, şantiyede toz toprak çamur içinde dolaşmayı sorun etmeyecek kişiler seçmelidir.

İnşaat mühendisleri için kariyer imkanları nelerdir?

Teklif departmanı, sözleşme-hakediş, şantiye, saha mühendisliği vs.

İnşaat mühendisleri ne kadar kazanır?

Türkiye’de yeni mezun İnşaat Mühendisleri 2250 TL – 3000 TL arasında işe başlamaktadır. Ancak Yurtdışında faaliyet gösteren inşaat firmalarında yeni mezunlar 2500$-3000$ civarında işe başlamaktadırlar.

İnşaat mühendisliği hangi üniversitelerde var?

İnşaat Mühendisliği Puanları Listesi
Bölüm Üniversite Adı Fak/Y.O. Puan Türü Kon Taban Tavan
İnşaat Mühendisliği Akdeniz Üniversitesi Müh.Fak MF-4 57 434.878 463.636
İnşaat Mühendisliği Aksaray Üniversitesi Müh.Fak MF-4 57 357.175 397.239
İnşaat Mühendisliği Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Müh.Fak MF-4 88 375.228 453.357
İnşaat Mühendisliği Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Müh.ve Mim.Fak. MF-4 51 220.631 326.533
İnşaat Mühendisliği Balıkesir Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 103 396.857 433.797
İnşaat Mühendisliği Bartın Üniversitesi Müh.Fak MF-4 47 351.602 377.325
İnşaat Mühendisliği Batman Üniversitesi Müh.Fak MF-4 57 333.223 355.933
İnşaat Mühendisliği Beykent Üniversitesi (İstanbul) Müh-Mim.Fak. MF-4 40 253.752 347.237
İnşaat Mühendisliği Bilecik Üniversitesi Müh.Fak MF-4 41 362.076 424.481
İnşaat Mühendisliği Bingöl Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 52 327.875 439.408
İnşaat Mühendisliği Bitlis Eren Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 41 327.962 368.510
İnşaat Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Müh.Fak MF-4 57 525.052 565.245
İnşaat Mühendisliği Bozok Üniversitesi (Yozgat) Müh-Mim.Fak. MF-4 57 349.793 381.047
İnşaat Mühendisliği Celal Bayar Üniversitesi (Manisa) Müh.Fak MF-4 77 394.399 437.594
İnşaat Mühendisliği Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Müh.Fak MF-4 57 366.346 444.729
İnşaat Mühendisliği Çukurova Üniversitesi (Adana) Müh-Mim.Fak. MF-4 77 429.348 490.431
İnşaat Mühendisliği Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Müh.Fak MF-4 47 402.073 470.021
İnşaat Mühendisliği Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Müh.Fak MF-4 98 453.513 471.656
İnşaat Mühendisliği Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Müh.Fak MF-4 57 383.123 411.168
İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi (İzmir) Müh.Fak MF-4 57 466.838 485.101
İnşaat Mühendisliği Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Müh.Fak MF-4 77 412.798 457.334
İnşaat Mühendisliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 98 439.710 464.943
İnşaat Mühendisliği Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Müh-Mim.Fak. MF-4 30 210.916 323.576
İnşaat Mühendisliği Fırat Üniversitesi (Elazığ) Müh.Fak MF-4 77 369.822 424.958
İnşaat Mühendisliği Gazi Üniversitesi (Ankara) Müh.Fak MF-4 98 459.707 486.131
İnşaat Mühendisliği Gazi Üniversitesi (Ankara) Tek.Fak. MF-4 25 443.890 452.186
İnşaat Mühendisliği Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Müh.Fak MF-4 67 342.641 377.617
İnşaat Mühendisliği Harran Üniversitesi (Urfa) Müh.Fak MF-4 57 359.777 398.844
İnşaat Mühendisliği İnönü Üniversitesi (Malatya) Müh.Fak MF-4 36 397.634 478.247
İnşaat Mühendisliği İstanbul Arel Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 26 220.351 304.570
İnşaat Mühendisliği İstanbul Aydın Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 48 238.505 343.372
İnşaat Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi İnş.Fak. MF-4 195 493.759 514.960
İnşaat Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Müh.Fak MF-4 72 464.809 485.183
İnşaat Mühendisliği Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 36 364.181 419.824
İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Müh.Fak MF-4 185 410.794 477.483
İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Of Tek.Fak.ültesi MF-4 25 370.744 395.757
İnşaat Mühendisliği Kırıkkale Üniversitesi Müh.Fak MF-4 57 386.646 430.452
İnşaat Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak MF-4 77 445.858 470.846
İnşaat Mühendisliği Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Müh.Fak MF-4 16 244.963 322.529
İnşaat Mühendisliği Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) Müh.Fak MF-4 88 363.483 425.859
İnşaat Mühendisliği Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) Çorlu Müh.Fak MF-4 57 381.378 410.133
İnşaat Mühendisliği Niğde Üniversitesi Müh.Fak MF-4 57 359.641 393.356
İnşaat Mühendisliği Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) Müh.Fak MF-4 10 281.199 315.833
İnşaat Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Müh.Fak MF-4 57 407.440 463.488
İnşaat Mühendisliği ODTÜ(Ankara) Müh.Fak MF-4 180 501.376 531.847
İnşaat Mühendisliği Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Müh.Fak MF-4 31 343.702 433.259
İnşaat Mühendisliği Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Müh.Fak MF-4 88 402.436 427.837
İnşaat Mühendisliği Sakarya Üniversitesi Müh.Fak MF-4 98 418.055 474.858
İnşaat Mühendisliği Sakarya Üniversitesi Tek.Fak. MF-4 21 394.131 419.119
İnşaat Mühendisliği Selçuk Üniversitesi (Konya) Müh-Mim.Fak. MF-4 88 421.184 466.449
İnşaat Mühendisliği Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Müh-Mim.Fak. MF-4 98 386.665 430.500
İnşaat Mühendisliği Şırnak Üniversitesi Müh.Fak MF-4 36 315.389 375.070
İnşaat Mühendisliği Tunceli Üniversitesi inşaat mühendisliği Müh.Fak MF-4 52 328.160 358.008
İnşaat Mühendisliği Uludağ Üniversitesi (Bursa) Müh-Mim.Fak. MF-4 31 445.674 479.227
İnşaat Mühendisliği Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Müh-Mim.Fak. MF-4 40 304.894 398.836
İnşaat Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fak MF-4 134 485.797 493.752
İnşaat Mühendisliği Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Müh-Mim.Fak. MF-4 31 376.412 434.987
İnşaat Mühendisliği Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Müh.Fak MF-4 52 370.371 418.780
İnşaat Mühendisliği Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Müh.Fak MF-4 100 220.979 275.656
İnşaat Mühendisliği Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) Mim.ve Müh.Fak MF-4 50 218.139 249.621
İnşaat Mühendisliği Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşe) Müh.Fak MF-4 45
İnşaat Mühendisliği AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ) İnş.Fak. MF-4 38 247.136 315.146
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) Beykent Üniversitesi (İstanbul) Müh-Mim.Fak. MF-4 23 318.818 414.352
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Müh.Fak MF-4 10 301.878 338.941
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) Odtü Kuzey Kıbrıs Kam.(Güzelyurt) MF-4 15 268.877 311.556
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) Zirve Üniversitesi (Antep) Müh.Fak MF-4 42 270.096 320.574
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Müh.Fak MF-4 15 212.976 284.874
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) Mim.ve Müh.Fak MF-4 10 216.458 243.631
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Müh-Mim.Fak. MF-4 10 346.767 414.699
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) İstanbul Arel Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 28 309.866 383.312
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 6 353.179 416.987
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Müh.Fak MF-4 10 341.838 382.803
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) Müh.Fak MF-4 10 326.132 363.309
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) Odtü Kuzey Kıbrıs Kam.(Güzelyurt) MF-4 30 311.662 417.389
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Müh-Mim.Fak. MF-4 33 401.449 465.755
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) Zirve Üniversitesi (Antep) Müh.Fak MF-4 12 338.334 375.216
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Müh.Fak MF-4 5 290.115 338.880
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşe) Müh.Fak MF-4 35 207.419 290.647
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşe) Müh.Fak MF-4 120 211.757 295.055
İnşaat Mühendisliği (Burslu) AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ) İnş.Fak. MF-4 2 322.519 408.173
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) Müh-Mim.Fak. MF-4 57 453.358 484.561
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Atılım Üniversitesi (Ankara) Müh.Fak MF-4 48 269.677 368.340
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Gaziantep Üniversitesi Müh.Fak MF-4 77 408.367 465.199
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Gazikent Üniversitesi (Gaziantep) Müh-Mim.Fak. MF-4 80 203.021 362.836
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Gediz Üniversitesi (İzmir) Müh.ve Mim.Fak. MF-4 30 282.239 325.715
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Işık Üniversitesi (İstanbul) Müh.Fak MF-4 38 201.863 308.785
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) İstanbul Kültür Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 50 252.459 437.807
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) İstanbul Teknik Üniversitesi İnş.Fak. MF-4 41 503.505 538.045
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Müh.Fak MF-4 41 454.716 489.120
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Muğla Üniversitesi Müh.Fak MF-4 47 418.152 445.440
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Okan Üniversitesi (İstanbul) Müh-Mim.Fak. MF-4 56 200.618 343.250
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) Atılım Üniversitesi (Ankara) Müh.Fak MF-4 3 373.917 392.864
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) Gazikent Üniversitesi (Gaziantep) Müh-Mim.Fak. MF-4 5 277.959 322.815
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) Gediz Üniversitesi (İzmir) Müh.ve Mim.Fak. MF-4 16 327.720 365.918
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) İstanbul Kültür Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 20 328.468 387.869
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) Atılım Üniversitesi (Ankara) Müh.Fak MF-4 3 400.803 421.187
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) Gazikent Üniversitesi (Gaziantep) Müh-Mim.Fak. MF-4 5 328.444 336.127
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) Gediz Üniversitesi (İzmir) Müh.ve Mim.Fak. MF-4 8 374.706 414.737
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) Işık Üniversitesi (İstanbul) Müh.Fak MF-4 38 315.445 401.438
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) İstanbul Kültür Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 15 389.114 434.683
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) Okan Üniversitesi (İstanbul) Müh-Mim.Fak. MF-4 7 370.930 423.302
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) Gaziantep Üniversitesi Müh.Fak MF-4 77 383.695 438.319
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) Atılım Üniversitesi (Ankara) Müh.Fak MF-4 6 423.747 438.549
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) Gazikent Üniversitesi (Gaziantep) Müh-Mim.Fak. MF-4 10 376.447 432.546
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) Gediz Üniversitesi (İzmir) Müh.ve Mim.Fak. MF-4 6 442.777 451.983
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) Işık Üniversitesi (İstanbul) Müh.Fak MF-4 9 426.001 469.649
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) İstanbul Kültür Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 10 450.256 463.166
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) Okan Üniversitesi (İstanbul) Müh-Mim.Fak. MF-4 7 440.222 455.843
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) İstanbul Teknik Üniversitesi İnş.Fak. MF-4 35 444.869 484.721
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Aksaray Üniversitesi Müh.Fak MF-4 57 340.601 356.101
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Müh.Fak MF-4 88 353.680 391.926
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Balıkesir Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 103 371.012 395.355
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bartın Üniversitesi Müh.Fak MF-4 47 341.633 351.434
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Batman Üniversitesi Müh.Fak MF-4 57 327.050 338.570
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bitlis Eren Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 41 317.552 338.738
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bozok Üniversitesi (Yozgat) Müh-Mim.Fak. MF-4 57 335.806 359.994
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Celal Bayar Üniversitesi (Manisa) Müh.Fak MF-4 77 375.373 405.152
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Müh.Fak MF-4 57 345.416 456.578
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Çukurova Üniversitesi (Adana) Müh-Mim.Fak. MF-4 77 404.707 429.337
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Müh.Fak MF-4 47 374.244 401.981
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Müh.Fak MF-4 98 437.676 453.363
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Müh.Fak MF-4 57 363.073 382.018
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Müh.Fak MF-4 77 385.290 429.359
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 98 421.539 455.044
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Fırat Üniversitesi (Elazığ) Müh.Fak MF-4 77 344.822 369.525
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Müh.Fak MF-4 67 332.328 350.713
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Harran Üniversitesi (Urfa) Müh.Fak MF-4 57 341.786 367.330
İnşaat Mühendisliği (İÖ) İnönü Üniversitesi (Malatya) Müh.Fak MF-4 36 364.588 413.269
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 36 340.570 366.544
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Müh.Fak MF-4 185 387.786 422.213
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Kırıkkale Üniversitesi Müh.Fak MF-4 57 362.693 445.551
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak MF-4 77 424.012 442.918
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) Müh.Fak MF-4 88 344.695 384.298
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Niğde Üniversitesi Müh.Fak MF-4 57 343.163 359.512
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Müh.Fak MF-4 57 383.480 406.331
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Müh.Fak MF-4 31 333.996 353.096
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Müh.Fak MF-4 88 377.000 402.092
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Sakarya Üniversitesi Müh.Fak MF-4 98 395.046 417.451
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Selçuk Üniversitesi (Konya) Müh-Mim.Fak. MF-4 88 393.436 434.206
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Müh-Mim.Fak. MF-4 98 366.550 386.331
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Şırnak Üniversitesi Müh.Fak MF-4 36 305.880 357.253
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Tunceli Üniversitesi Müh.Fak MF-4 52 316.537 329.495
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fak MF-4 134 471.250 485.751
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Müh.Fak MF-4 52 353.694 386.954
İnşaat Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) Odtü Kuzey Kıbrıs Kam.(Güzelyurt) MF-4 5
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) Gazi Üniversitesi (Ankara) Tek.Fak. MF-4 37 253.191 354.068
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Of Tek.Fak.ültesi MF-4 37 212.603 304.904
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) Sakarya Üniversitesi Tek.Fak. MF-4 31 215.691 322.469
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Müh.ve Mim.Fak. MF-4 9 351.398 394.574
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) Beykent Üniversitesi (İstanbul) Müh-Mim.Fak. MF-4 7 445.658 459.016
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Müh-Mim.Fak. MF-4 10 435.448 456.986
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) İstanbul Arel Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 6 427.557 448.499
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi Müh-Mim.Fak. MF-4 6 431.794 453.783
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Müh.Fak MF-4 4 441.813 457.592
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) Müh.Fak MF-4 20 355.778 419.079
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) Odtü Kuzey Kıbrıs Kam.(Güzelyurt) MF-4 10 424.590 497.068
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Müh-Mim.Fak. MF-4 7 474.260 488.394
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) Zirve Üniversitesi (Antep) Müh.Fak MF-4 6 442.004 456.613
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Müh.Fak MF-4 2 384.758 394.141
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşe) Müh.Fak MF-4 10 292.314 336.983

Bu yazıya nasıl ulaşıldı?

 • inaat mhendisleri
 • inşaat mühendisi ne yapar
 • inaat mhendisi
 • inaat mhendislii ingilizce
 • inaat mhendislii ile ilgili ingilizce kelimeler

Paylaşın

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Tags: , , , ,

Konuya ilk siz yazın.

Bir Cevap Yazın

Email
Print